Featured Posts

«Giáo Hội suy tôn các Thánh giúp chúng ta noi theo gương sáng của các Ngài đã sống đẹp lòng Chúa, hầu giúp chúng ta cũng sống nên thánh »

Thánh Gécmanô Giám Mục Ngày 31-7

Thánh Gécmanô Giám mục sinh tại Auxerre, nước Pháp, vào khoảng năm 378 (tên đầy đủ của Ngài theo Pháp ngữ là: Saint Germain d'Auxerre). Ngài là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của Giáo hội Pháp cổ thời, và là một trong những vị Thánh được tôn kính nhất trong số các Thánh người Pháp. Sau khi đã hoàn tất mọi chương trình học vấn, và sau khi đã khá lớn tuổi, cũng như đã lập gia đình, Ngài mới đón nhận Đức Tin Ki-tô giáo. Khi trở thành người Ki-tô hữu rồi, Ngài đã sống một cuộc sống hết sức gương mẫu. Vì thế, vào năm 418, Ngài đã được lãnh nhận tác vụ Linh mục. Và ngay sau khi được phong chức Linh Mục, Thánh Nhân đã được bổ nhiệm để trở thành Giám Mục của Giáo phận quê hương, tức Giáo Phận Auxerre. Được bổ nhiệm làm Giám mục rồi, Gécmanô đã ly dị vợ mình, và đặt tất cả mọi năng lực vào việc phục vụ Giáo hội.

Trong suốt thời gian tại chức, Đức Giám mục Gécmanô đã xây dựng rất nhiều Đan Viện và Thánh Đường, và cùng với Thánh Mác-tin thành Tour, Ngài đã khuếch trương đời sống chung trong các cộng đoàn của các Đan Sĩ. Ngài giữ mối liên lạc khắng khít với nhiều nhân vật cấp cao trong Giáo hội thuộc thời đại của Ngài. Trong hai cuộc hành trình truyền giáo đến Anh vào năm 429 và 444, Ngài đã cố gắng đấu tranh chống lại lạc giáo Pelagius, đang phát tán rất mạnh tại Anh Quốc.

Sau 30 năm hoạt động với tư cách là Giám mục và với tư cách là người đồng sáng lập nhiều cộng đoàn Giáo hội tại Phương Tây, Đức Giám mục Gécmanô đã qua đời vào ngày 31 tháng 07 năm 448 trong một cuộc hành trình truyền giáo tại Ravenna.

Sau này Thánh Cốt của Thánh Gécmanô đã được đưa về Auxerre. Vào thế kỷ thứ VI, nữ hoàng Clothilde của Pháp đã ra lệnh xây dựng một ngôi đại Thánh Đường lộng lẫy trên mộ của Ngài tại Auxerre. Trong suốt một thời gian dài, Ngôi Thánh Đường này đã trở thành một trong những nhà thờ hành hương có tầm quan trọng nhất nước Pháp. Ngôi Thánh Đường này vẫn tồn tại từ đó tới nay.

Ngay sau khi qua đời, Đức Giám Mục Gécmanô đã được dân chúng tôn kính như một vị Thánh. Ngôi Thánh Đường được xây trên mộ của Ngài trở thành một trong những điểm hành hương quan trọng nhất Âu Châu. Thánh Mác-tin thành Tours gọi Thánh Gécmanô là „Đấng Thánh được tôn kính nhất của nước Pháp“.

Giáo hội mừng kính Thánh Gécmanô vào ngày 31 tháng 07, tức ngày Ngài qua đời, với bậc Lễ Nhớ tự do, trùng ngày với Thánh Inhaxiô Loyola.
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist