Featured Posts

«Giáo Hội suy tôn các Thánh giúp chúng ta noi theo gương sáng của các Ngài đã sống đẹp lòng Chúa, hầu giúp chúng ta cũng sống nên thánh »

THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ÐẠO (St. Lawrence) Ngày 10/8 Ga 12,24-26

Nếu hạt lúc mì rơi xuống đất không thối đi thì nó không sinh hoa kết quả . Ðây là hình ảnh nói về cuộc khổ� nạn của Chúa Giêsu : chết mới nói lên lời, chết mới được tôn vinh ."Khi nào Ta bị treo lên, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta " " Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu " ( Ga 15, 13 ).Ðức Giêsu đã khải hoàn đi vào Giêrusalem như� một vị vua hiền lành và khiêm tốn,cỡi trên mình lừa .Cuộc khải hoàn vinh thăng đưa Chúa Giêsu vào bữa tiệc ly và Ngài loan báo về cuộc tôn vinh sắp tới của Ngài ( Ga 12,20-36 ).Chính lúc chết đi, Chúa Giêsu được Cha của Ngài tôn vinh. Giờ khổ nạn và cái chết thập giá của Chúa Giêsu là giờ Ngài được tôn vinh ( Ga 12, 23 ). Ðiều này rất phù hợp với cuộc đời của thánh Lô-ren-xô, phó tế vì rằng Ngài được sinh ra ở nước Tây Ban Nha, miền Huescô trong một gia đình đạo đức, thánh thiện . Ngài sống quãng đời niên thiếu với sự ấp ủ yêu thương của cha mẹ. Ngài được cha mẹ uấn nắn, giáo dục trong sự kính sợ Chúa, tuân theo ý Chúa. Thánh nhân sớm rời bỏ gia đình, nước Tây Ban Nha để du học bên Roma và sống trọn quãng đường� trần thế ở Roma .

Thánh nhân luôn chứng tỏ là người ham học, tìm tòi và trau dồi tài đức.Ngài có cuộc sống trí thức và đạo đức trổi vượt . Danh tiếng Ngài lan tỏa khắp nơi vì thế chẳng bao lâu Ðức Thánh Cha biết và cất nhắc Ngài . Ðức Giáo Hoàng Sixtô triêu Ngài và đặt Ngài làm phó tế giúp việc Tòa Thánh . Vào thời thánh nhân, chức phó tế thuộc giáo triều không được quá 7 người và chỉ có những vị này mới có cơ may lên ngôi Giáo Hoàng.

Thánh Lô-ren-xô luôn nêu gương đời sống thánh thiện cho nhiều người. Ngài sống sự sống của Chúa như lời thánh Phaolô nói :" Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Ðức Kitô sống trong tôi " . Thánh nhân đã hoàn toàn lột bỏ con người cũ và mặc lấy chính Ðức Kitô .Cuộc sống của Ngài hoàn toàn thuộc về Chúa . Thánh nhân hăng say làm việc tông đồ . Ðiều Ngài lãnh nhận nơi Chúa :" Các con đã lãnh nhận nhưng không, phải cho nhưng không ", thánh Lô-ren-xô đã trao ban lại tình yêu cho nhiều người khác, nhất nhất để tôn vinh Ðức Kitô.Ngài ý thức mãnh liệt:"Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi ",nên trước những thử thách, trước phong ba bão táp của cuộc đời, thánh nhân vẫn luôn đặt tin tưởng vào Chúa:" Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế ". Thánh Lô-ren-xô cảm nghiệm sâu xa lời của Chúa Giêsu :" Thầy đây đừng sợ ". Thánh nhân luôn kiên cường trước cơn bách đạo khốc liệt thời Valerius .Ðánh chủ chiên, chiên sẽ tan nát .Ðó là chủ trương của những kẻ cấm đạo . Thánh nhân đã miệt mài, siêng năng thăm viếng các kitô hữu đang trú ẩn trong các hang toại đạo, khuyến khích, động viên họ kiên cường giữ đạo, giảng dậy cho họ và ban bí tích cho họ. Thánh nhân có tấm lòng yêu thương những người nghèo, những người cùng khổ, những người bệnh hoạn tật nguyền .Hăng say với sứ mạng loan truyền ơn cứu độ và giới thiệu Ðức Kitô cho người khác, miệt mài, cần cù với công việc, Ngài không sợ hiểm nguy vì Ngài xác tín Chúa luôn hiện diện và Thánh Thần luôn hướng dẫn chỉ bảo .Ngài cứ xông xáo với công việc cứu thế. Ðể cho vinh danh Chúa được chiếu tỏa mãnh liệt, Chúa đã gửi thánh giá cho Ngài . Ngài bị bắt, bị tra tấn dã man và vì không lay chuyển được lòng tin của thánh Lô-ren-xô bỏ đạo, nhà vua đã căm tức cho nung đỏ giường sắt và đặt Ngài nằm trên giường đã được nung đỏ.Ngài quyết một lòng trung thành với Ðức Kitô. Thánh nhân tuy đau đớn thân xác tột độ,nhưng Ngài vẫn tươi cười chịu đựng những cực hình không sao diễn tả nổi . Thánh nhân đã an nghỉ trong Chúa ngày 10/8/258 trong tình yêu vô biên� của Thiên Chúa.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Thánh nhân được đặt làm bổn mạng của những người nghèo và là quan thầy của những quản thủ thư viện, quan thầy của phòng cháy cữa cháy và những nghề nghiệp có liên quan tới lửa.

Mừng lễ thánh Lô-ren-xô, phó tế, ta hãy xin Người cầu thay nguyện giúp ta để ta luôn cảm nghiệm sâu xa lời Chúa:".giả như hạt lúa gieo xuống đất không chết đi,thì nó trơ trọi một mình".

Xin Chúa ban cho chúng ta luôn biết noi gương bắt chước thánh nhân yêu thương người nghèo và nhiệt tình với sứ mạng mỗi người đã được Giáo Hội trao phó.

Xin thánh Lô-ren-xô thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa .